JEAN-LOUP ROUSSELOT, antropoloog ja ajaloolane

Jean_Loup Rousselot

Sihtkohad: USA, Kanada, Gröönimaa, Skandinaavia ja Venemaa arktilised piirkonnad.

Dr. Jean-Loup Rousselot sündis Champagne piirkonnas Prantsusmaal. Pärast keele-ja filosoofiaõpinguid pühendus aga  arktiliste kultuuride arheoloogiale ning antropoloogiale. Ta õppis Prantsusmaal ja Saksamaal ning viibis 4 aastat välitöödel Kanada Arktikas (sh Banks’ saarel, kus sattus ka Eestist pärit August Maasiku  jälgedele). Oma doktoriväitekirja kaitses Rousselot Müncheni Riiklikus Ludwig Maximiliani Ülikoolis, misjärel töötas USAs Smithsoniani Instituudis Washingtonis. Alates 1986. aastast töötas Müncheni Riiklikus Antropoloogiamuuseumis Põhja-Ameerika Etnograafia kuraatorina ja  teadusdirektorina. Ta on koostanud arvukalt näitusi Põhja-Ameerika rahvaste kultuurist ning andnud välja publikatsioone Arktiliste rahvaste  elatusaladest,  arheoloogiast, šamanismist, kunstist, etnograafiast.  Müncheni Antropoloogiamuuseumis koostas Dr. Rousselot põneva näituse Tšukotkast ja tšuktšidest  ning andis välja kataloogi tšuktši kollektsioonist Müncheni muuseumis.

Arktika ajaloo uurimine tõi teda 1990. aastate alul Tallinna, kus ta töötas Eesti Ajaloomuuseumi haruldase Vene-Alaska kollektsiooniga, mille põhjal  koostas näituse „Siin ja sealpool Beringit“ ning pani kokku kataloogi, mis võitis parima raamatukujunduse auhinna (British Prize of the Book Design of the Year 2004).

Dr.Rousselot elab Tallinnas alates 2010. aastast ning annab loenguid  kultuuriantropoloogiast ja ajaloost nii Eesti kui välisülikoolides ning muuseumites. Lisaks tõlgib teaduskirjandust prantsuse-saksa-inglise keeles ning kirjutab artikleid erialastele väljaannetele. Ta on ammendamatute teadmistega asjatundlik giid Arktiliste rahvaste ajaloo ja kultuuri juurde.

Igal aastal võtab ta ette mitmeid lühemaid ja pikemaid huvireise Ameerikasse, Aasiasse ja ka Aafrikasse.  Hiljuti viibis ta taas pikemal töö- ja huvireisil Alaskale, kus andis loenguid Alaska ülikoolis ning kohtus mitmete heade kolleegidega ja eskimo-kunstnikega. Ta kannab endaga kaasas väikest kompaktkaamerat, millega jäädvustab enamasti täiesti tavalisi olmesituatsioone, inimesi ja olustikke, kuid piltidele jäädvustatud informatsioon või pisidetail  võib osutuda väga oluliseks infoallikaks uuringute kontekstis.

 

Print Friendly