BRONEERIN

Broneerin reisi

  • Ankeedi täitja vastutab õigesti esitatud andmete eest. Kui andmed on ebakorrektsed ja nende muutmine toob kaasa lisakulu, tasub selle eest reisija.
  • Käesolevaga kinnitan oma andmete õigsust ja luban neid kasutada minu poolt tellitud reisi/reisiteenuste vormistamiseks.
 

Verification

Print Friendly